Sjávarútvegurinn í tölum

Sjávarútvegur er fjölbreytt, sjálfbær og alþjóðleg atvinnugrein sem treystir á þekkingu og reynslu frá öllum greinum atvinnulífsins.    


Aukin sköpun verðmæta


Stöðug þróun byggir á samstarfi fjölmargra ólíkra fyrirtækja sem vinna í sameiningu að því að efla sjávarútveginn.

Sjávarútvegurinn þarf því nýja og breiðari umgjörð sem styrkir okkur í starfi og eflir greinina í heild.


Verðmæti útflutnings eftir mánuðum - 12 mán meðaltal


Fjöldi skipa eftir landssvæðum


Viðburðir

Útflutningsmarkaðir


Alþjóðleg atvinnugrein í harðri samkeppni

Framþróun sjávarútvegsins byggir á öflugum fyrirtækjum, stórum og smáum, sem geta keppt í harðri samkeppni á erlendum mörkuðum. Fyrirtæki í sjávarútvegi starfa í mörgum og afar ólíkum löndum. Slík starfsemi kallar á þekkingu og reynslu sem tekur langan tíma að byggja upp. Ein af mörgum leiðum til að efla enn frekar verðmætasköpun í sjávarútvegi er að efla markaðsstarf okkar og búa að sem flestum traustum mörkuðum. Fjölbreytni stuðlar að stöðugleika og eflir samkeppnisstöðu okkar.


Sjávarútvegurinn

Sex mýtur um sjávarútveg

Fortíðin lifi enn í almennri umræðu
28. maí 2017

Dr. Ásgeir Jónsson dósent og deildarforseti hagfræðideildar við Háskóla Íslands fór yfir þéttihringina þrjá í íslenskum sjávarútvegi, upptöku aflamarkskerfi, frjálsa fiskmarkaði og frjálst framsal aflakvóta. Með þessum veigamikilum þáttum hefur heppnast að umbylta virðissköpun í íslenskum sjávarútvegi og skapa gríðarleg verðmæti. Hann benti þó á að fortíðin lifir enn í almennri umræðu og tók sex mýtur því til stuðnings.