Nýsköpun

Nýsköpun, frumkvöðlar, sprotar.

Allt eru þetta orð sem tengjast nútíma fyrirtækjarekstri og í raun má segja að samkeppnisstaða og afkoma margra fyrirtækja byggist á því að sinna þessum þáttum. Þetta á einnig við í sjávarútvegi. Þar hefur framvindan orðið sú að á undanförnum árum hefur samvinna hátæknifyrirtækja, iðnfyrirtækja og sjávarútvegs leitt af sér margar snjallar lausnir. Lausnir sem nú eru fluttar til fjölmargra landa fyrir milljarða króna á hverju ári.

Ný og sparneytnari skip hafa komið til landsins, sem hönnuð hafa verið af Íslendingum. Í þessum skipum eru tæki og tól sem einnig eru hönnuð og smíðuð á Íslandi. Í landi hafa verið reist hús sem eru með tæknivæddustu vinnslum í heimi. Þar er einnig að finna fjölmargar lausnir sem hannaðar eru og smíðaðar eru á Íslandi. Í raun er það svo að vegna fjárfestinga íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja hefur orðið til mjög öflugur og skapandi iðnaður, oft hátæknivæddur, og sér ekki fyrir endann á þeirri þróun.

Félag Uppsjávariðnaðarins

Var stofnað með þeim tilgangi að búa til samstarfs- og umræðuvettvang þar sem sameiginlegum hagsmunamálum varðandi nýsköpun, rannsóknir, fræðslu- og kynningarstarf yrði komið fyrir.

Félagið fór í stefnumótunarvinnu þar sem helstu meginhlutverk, markmið, áherslur og framtíðarsýn voru skilgreind. Niðurstaðan átti að framsetjast sem eigin rannsókna- og þróunaráherslur,  með skilgreindum verkefnahugmyndum. Tilgangurinn var sá að greinin sýni meira frumkvæði þegar kemur að rannsóknum og þróun. Meðal annars til að koma í veg fyrir ýmsar tvítekningar, ásamt því að leggja ákveðnari línur fyrir þá ýmsu aðila sem áhuga hafa og telja sig hafa innslag í þá átt sem stefnt er.

Afrakstur vinnunnar liggur fyrir í formi verkefnaskrár sem er öllum opin og þeir sem hafa áhuga að vinna með fyrirtækjum í félaginu geta leitað í skrána og séð í hvaða átt þau vilja stefna. Við í félagi uppsjávarútgerða lítum svo á að næsta skref sé fólgið í samræðu og framsetningu verkefna á þann máta að nýta megi þau til framsóknar í greininni.

Verkefnaskránni er skipt upp í meginmarkmið, starfsmarkmið og verkefni. Verkefnum var raðað upp eftir einkunnagjöf og hverju verkefni fylgir hugarflugsplagg. Ekki er ætlunin að meitla hlutina í stein, heldur blása til leiks með skránna að leiðarljósi.

Frekari upplýsingar gefur
Aníta Elíasdóttir
email: anita@eyjar.is
Sími: 488-0114; GSM: 869-2063

Nýsköpun

Þá er einnig gaman að geta þess að fyrirtæki sem selja sjávarútveginum tæki og lausnir hafa sex sinnum á undanförnum tíu árum fengið Nýsköpunarverðlaun Íslands. En tilgangur verðlaunanna „...er að vekja athygli á þeim mikilvægu tengslum sem eru á milli aukinnar verðmætasköpunar í atvinnulífinu og rannsókna og þekkingaröflunar.“ Öflugur sjávarútvegur sem er í færum að fjárfesta í nýjustu tækni hefur því haft góð áhrif á tilvist margra fyrirtækja. 

Það er óhætt að segja að búnaður og kostur um borð hafi batnað í gegnum árin. Börkur er öflugt skip og hlaðið besta búnaði. Nýi Börk­ur er smíðaður hjá Kar­sten­sens-skipa­smíðastöðinni í Ska­gen í Dan­mörku og kost­ar um 5,7 millj­arða króna. Skipið er 4.139 brútt­ót­onn, ætlað til flot­vörpu- og hring­nóta­veiða, 89 metr­ar að lengd og breidd­in er 16,6 metr­ar. Skipið er syst­ur­skip Vil­helms Þor­steins­son­ar EA, skips Sam­herja, sem kom til lands­ins í byrj­un apríl.

Hér er hægt að sjá þvívíddarmódel um borð.

Hátækni í sjávarútvegi