Öryggismál

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) leggja mikla áherslu á að aðildarfyrirtæki samtakanna sinni öryggis-, heilbrigðis- og vinnuverndarmálefnum. Samtökin hafa það að leiðarljósi að fækka slysum og óhöppum í atvinnugreininni og hafa fyrirtækin tekið sífellt meiri þátt í þeirri vinnu.

Snemma árs 2017 var stofnaður faghópur um öryggismál innan SFS með það að markmiði að fækka slysum og óhöppum í fiskvinnslum. Í faghópnum sitja ábyrgðarmenn öryggismála aðildarfyrirtækja SFS.

Öryggishandbók fyrir fiskvinnslur

Efni bókarinnar er byggt á almennu efni um öryggismál ásamt áhættumati og upplýsingum frá aðildarfyrirtækjum. Þó að meginefni handbókarinnar sé um öryggismál í fiskvinnslu, nýtist hún einnig öðrum aðildarfyrirtækjum SFS og er henni því sömuleiðis ætlað að vera uppflettirit fyrir starfsfólk sem sinnir öryggismálum. Fyrirtæki geta jafnframt stuðst við hana við gerð eigin handbóka eða annars fræðsluefnis. Hlutaðeigandi fyrirtæki geta þá eftir þörfum bætt við efni sem er lýsandi fyrir starfsemi þeirra.

Öryggishandbókin er uppfærð árlega eins og þörf er á.

Öryggishandbók fyrir fiskiskip

Markmiðið með öryggishandbók fyrir fiskiskip er að stuðla að öryggi um borð, koma í veg fyrir slys og hindra óhöpp. Handbókin er leiðarvísir að skilvirkri öryggisstjórnun þar sem allar útgerðir hafa aðgang að sömu forskrift en aðlaga hana að sínum skipum eins og best þykir.

Sækja handbókina.

Slysavarnaskóli sjómanna

Slysavarnaskóli sjómanna er í eigu Landsbjargar. Hann var stofnaður árið 1985 til að sinna öryggisfræðslu fyrir sjómenn. Námskeið á vegum skólans eru öllum opin og þar eru haldin námskeið sem henta þeim sem vinna á sjó, við hafnir eða dvelja við leik og störf við ár eða vötn. Frá upphafi hefur verið lögð áhersla á fjölda afmarkaðra námskeiða, sem sniðin eru að þörfum íslenskra sæfarenda.

Markmið skólans er að auka öryggi sjómanna með fræðslu og þjálfun í meðferð björgunar- og öryggisbúnaðar og með almennri fræðslu um slysavarnir á sjó.

Nánar um skólann hér.

Fræðsluefni Samgöngustofu um öryggismál

Samgöngustofa hefur gefið út bækur og rit ætluð til fræðslu sjómanna sem varða meðal annars öryggi á sjó. Bæklingar og myndefni má finna á vefsvæði Samgöngustofu.

Eldvarnabandalagið

Eldvarnabandalagið er samstarfsvettvangur um auknar eldvarnir. Bandalagið gefur út efni fyrir fyrirtæki um eigið eldvarnaeftirlit.